Lagarna

Gravhamn har väldigt få lagar som gäller de invigda. Lagarna kallas traditioner, och är satta i sten sedan flera århundraden. Utöver dessa gäller även ett helt gäng mindre lagar men de är lika flyktiga som Monarkens skugga.

De första tre känner alla invigda till instinktivt, den fjärde om Domänen gäller i princip globalt och de två sista brukar inte skrivas ner, men gäller i princip även dem globalt i en eller annan form.

Första traditionen - Maskeraden

Du skall icke avslöja din sanna natur för de utan blodet.
Ty då försakar du dig rätten till ditt blod.

Varje vampyr förväntas hålla existensen av det övernaturliga hemligt för människorna i staden.

Beroende på hur grovt övertrampet är så är straffet olika. Vårdslöshet kan leda till fysisk bestraffning eller en böter, betald i blod. En mindre läcka, även om du hanterar den själv, kan ge dig straffkomendering under Sheriffen eller någonting annat som behöver göras i domänet.

Om du har varit vårdslös och Sheriffen måste städa upp efter dig väntar om du har tur den slutliga döden

Andra traditionen - Avkomman

Du skapar ej avkomma utan risk för både dig själv och ditt childe.
Det du skapar skall du också bära.

Traditionen i sig förbjuder invigda från att skapa andra invigda, men det är helt uppenbart att ingen respekterar den i sin helhet. Istället är det så att det är förbjudet att inviga utan Monarkens tillstånd, vilket i praktiken innebär Dominans tillstånd.

Både avkomman och skaparen möter då ofta döden, men i sällsynta fall kan endera av parterna skonas.

Denna lag brukar också tolkas som att en nyligen omfamnad vampyr förväntas göra som sin skapare säger åt den, och om den skulle göra något snedsteg så är det mästaren som blir bestraffad. Sen vad mästaren gör med sitt childe är upp till den.

Tredje traditionen - Amaranthen

Du är förbjuden från att sluka hjärteblodet av en av blodet.
Då skall bestarna skrika efter ditt eget blod.

Det är absolut förbjudet, och är ett enormt tabu, att sluka en annan invigds själ. Men utöver det är det också förbjudet att döda andra invigda, även utan att göra det vidrigaste av vidrigheter.

Endast Monarken har formellt tillstånd att döma någon till döden, vilket görs genom Agenterna, men Sheriffen tar sig ibland vissa friheter.

Fjärde traditionen - Domänen

Varje invigd äga rätt över sin egen domän.
Däruti är dess vilja lag.

Denna tradition betyder att det Monarken säger, det gäller, och en Regent har rätt att bestämma saker på sin tilldelade domän så länge det inte går emot vad Monarken bestämt.

Men även en vampyrs bostad räknas som dess domän, och ingen, inte ens Monarken, får kränka någons privata bostad. Får och kan är dock två helt olika saker.

Lagen betyder också att ingen får vistas i Gravhamn utan tillstånd från Monarken, men i modern tid innebär det snarare att Monarken kan bannlysa vampyrer.

Femte traditionen - Besudlandet

Besudla inte dina fränder med din förbannelse.
Ditt blod skall icke användas i oförrätt

Detta är en väldigt subjektiv lag.

Den vanliga tolkningen i Gravhamn är att det är förbjudet att blodsbinda någon mot deras vilja om de inte redan står under dig (och även då bör du ha åtminstone något slags svepskäl) och du ska inte heller använda discipliner för att ge långvariga men mot andra invigda, om du inte har rätt att straffa dem.

Riktigt vad som räknas som vad beror till mångt och mycket på hur mäktiga vänner offret har.

Viktigaste traditionen - Bestraffningen

Skyldig är den som blir straffad.
Var inte syndabocken.

Denna tradition gäller inte officiellt, men Sheriffen har flera gånger åberopat “den viktigaste traditionen” när folk påstår att de är oskyldiga och bara blivit ditsatta.

Den har också använts av neonater som menar att det inte är olagligt om man inte åker fast, eller om man håller så låg profil att ingen orkar bry sig.


Innehåll Copyright © Masquerade Kalmar 2018. Alla Rättigheter reserverade

Vampire the Requiem © White Wolf Publishing - A Paradox Interactive AB company. All rights reserved.