Kovenanter

Väldigt få vampyrer klarar av att springa runt i natten utan att då och då känna sig lite ensamma. Trots att de avskyr varandra så brukar ändå vampyrerna klumpa ihop och bilda slutna sällskap, för att tillsammans kunna nå sina mål. De största av dessa sammansvärjningar kallas för kovenanter.

Som ung vampyr är det ganska accepterat att byta kovenant, men kovenantet du byter ifrån kommer såklart inte tycka att du gjort rätt val, men det är ingenting de kommer jaga dig i döden för.

Detta ändras omedelbart om du skulle känna till några av kovenantens hemligheter. Då kan du inte vänta dig någon vila, eller ro, förrän du till slut möter solen.

Invictus

Tradition. Kunskap. Ordning.

Smeknamn: Det Första Ståndet, Konspirationen
Fördel: Invictus medlemmar köper meriterna Gamla Pengar, Blodstjänare, Mentor och Flock för halva exp-kostnaden.

Invictus har en och endast en åsikt gemensamt; det är bara de som kan, bör, men framförallt ska styra över de andra invigda. Det är Invictus som ligger bakom strukturen i majoriteten av dagens vampyr-samhällen. En uråldrig monark längst upp, rådgiven av de andra äldre omfamnade i staden och dragandes i trådarna som styr deras yngre avkommor längre ner på totempålen.

Och med Invictus allt som oftast med en hand på varenda liten tråd.

Invictus lägger stor vikt på att bevara de invigdas traditioner och har ännu fler egna inneboende traditioner, titlar, ritualer och socialt manövrerande. Allt bevarat sedan Camarillans glansdagar. Lag och ordning är A och O hos Invictus, och de ser gärna sig själva som den sista bastionen för maskeraden.

Det finns flera anledningar att svära trohet till Invictus. Många vill gärna se sig själva högst upp i hierarkin en vacker natt. För andra handlar det bara om att se till att spela för det vinnande laget. Och för många andra handlar det helt enkelt om att Invictus betalar bra även utan att bråka om status och titlar.

Men som man säger, “det finns inget gratis blod.” Invictus är inte en välfärdsorganisation, den som inte drar sitt strå till stacken, eller drar kovenantet i smutsen, finner sig snart väldigt ensam. Den omfamnade som gör väl ifrån sig kan å andra sidan vänta sig att bli rikligt belönad, förutsatt att den inte upplevs som ett hot.

I Invictus kommer du stöta på väldigt mycket socialt politiskt spel, och tvingas manövrera runt rigida hierarkier. Men Invictus använder inte alltid sidenhandskar, det finns mycket smutsgöra att utföra i kovenantets namn. Det finns alltid kugghjul som behöver smörjas, pjäser som måste elimineras, och hemligheter som bör glömmas.

Blodsekens Cirkel

Ingenting kommer ur intet. Allt har ett ursprung, allt har en moder.

Smeknamn: Häxorna, Moderns armé
Fördel: Tillgång till disciplinen Crúac, hednisk blodsmagi.

“Vårt släkte har funnits i tusentals år, om inte ännu längre. Det är längre tid än många arter av djur, det är under tiden nu utdöda arter vandrade och det är långt innan människornas vida utbredning och industrialisering. På så vis kan en säga att vi omfamnade, vi besläktade, är mer naturliga och mer ursprungliga till världen än människorna i natt. Men Kyn har någonting som vi inte har naturligt, något som vi i Blodsekens cirkel strävar efter.”
- Vigdis, Översteprästinna.

Blodsekens cirkel är den största och äldsta av alla hedniska cirklar i Sverige. Cirkeln är en polyteistisk sådan, så medlemmarna av cirkeln verkar tro på olika religioner, gudar och hedniska troseder, men de arbetar trots det ofta tillsammans och verkar ha ett flertal gemensamma punkter i sitt utövande, sina riter och sina ritualer. Deras samlingsplats och domän är den ek som kallas för Blodseken, en fornlämning en bit utanför Gravhamn. Där utför cirkelns medlemmar ritualer, traditioner, fester , offer och omfamningar för att blidka de makter, de andar eller energier som de gemensamt tillber.

Men cirkeln gör inte dessa handlingar utan att få någonting för det. De får kunskap, och kunskap är makt. De får insikt i sig själva, i andra och i krafterna, och de får magi och kraften att påverka världen och dess invånare. För att ta del av dessa fördelar, måste givetvis priset först betalas och rätt sak behöver göras i rätt ordning, på rätt tidpunkt vid rätt plats. De äldre medlemmarna av Blodsekens Cirkel har svaren, men är du värdig att ställa frågan?

De samlar på kunskap, inte helt olikt Drakordern, men med ett helt annat tillvägagångssätt och med målet att stryka de makterna de är i förbund med medhårs. De hedniska cirklarna av besläktade har ofta helt olika sätt att se på världen, på gudar och på sitt egna tillstånd, men de har en del saker gemensamt. Cirklarna tror på, och eftersträvar, skapelse och den kraft det medföljer.

Medlemmarna i Blodsekens Cirkel, och alla hedniska cirklar i världen, sysslar med andlighet, ritualer, magi och okultism. En del är mer bundna till specifika trosuppfattningar, andra är fria och polyteistiska som Blodsekens Cirkel i Gravhamn.

Kartralska Rörelsen

Un pour tous, tous pour un.

Smeknamn: Revolutionärerna, Rörelsen, Ohyra
Fördel: Kartraler köper meriterna Kontakter, Allierade, Bostad, Flock för halva exp-kostnaden.

Kartralerna tycker att den nuvarande samhällsstrukturen de invigda lever i, med en monark och så vidare, är fullständigt idiotisk. Exakt vad man vill ha istället är inte så viktigt, det viktiga är att man har en väldigt stark åsikt i frågan. Det gör kovenantet till både det mest tätt sammansvurna och samtidigt det mest splittrade.

En väldigt stor andel är anarko-kommunister, och menar att varje invigd borde få jaga där den vill, och att lagar och regler borde vara upp till samhället i stort att besluta genom kamratuppfostran. Inte en enskild diktator. Andra tycker bara att diktatorn borde väljas demokratiskt. Men det viktiga är inte att alla har samma åsikt; det viktiga är att alla medlemmar har en stark åsikt och att de har rätt att yttra den!

Det räcker inte att yttra revolutionära åsikter dock. Vill man komma någonstans hos Kartralerna måste man också agera.

Kartralska Rörelsen, eller Kartralerna, har sina rötter strax efter att människorna började experimentera med politiska revolutioner, under början av 1800-talet beroende på vem man frågar och vad som räknas. Flera våldsamma revolutioner mot Status Quo har till slut, efter mycket kamp, gjort att Kartraler inte längre dödas på fläcken utan är ett respekterat (om kanske inte så mycket) kovenant.

Kartralerna är den kovenant som har störst benägenhet att dela med sig av sina kontakter och allierade, men bara med varandra. De har också en förvånansvärt stor närvaro på Internet och sociala medier, vilket ger dem en unik styrka under de moderna nätterna.

Hos Kartralerna blir det mycket politiskt snack och kamp mot översittarna i de andra kovenanterna, främst Invictus och Lancea Sanctum. Folk som bara kan snacka vinner ingen respekt, det är handlingar som räknas. Det kommer vara mycket hemlighetsmakeri och sabotage, för att inte nämna kamratskap. Eller ja, åtminstone så nära som vampyrerna kommer.

Drakordern

Ambition, vision och förbjuden kunskap. Utan dessa är ditt mål ouppnåeligt. Omfamna dem, och ingen kommer kunna stoppa dig.

Smeknamn: Drakarna, Drakulisterna, Förnekarna
Fördel: Tillgång till Coils of the Dragon, unika discipliner som förbättrar det vampyriska tillståndet.

Vampyrism är endast ett hinder på vägen till sann styrka. Ett hinder som Drakordern, även kallad Ordo Dracul, kan hjälpa invigda komma över. Endast dem med den rätta hängivenheten, envisheten och intelligensen får äran att kalla sig Drake, och de som har modet nog att göra det som krävs får lära sig de hemlighets-spunna Coils of the Dragon.

Dessa unika discipliner kan få invigda att besegra sina vampyriska svagheter, och vända dem till sin fördel. Det ryktas om drakar som kan kontrollera sin best, gå veckor utan blod, eller till och med vandra i solljus.

Drakordern är lika mycket en religiös order som det är en sekulär akademi för de som vill nå sina ambitioner. För drakarna är medlen oviktiga. Endast målet är betydelsefullt. Moral och etik tar baksätet i ordens nästintill fanatiska sökande efter kunskap och upptäckande. Inget är permanent, inte ens ordern eller drakarna själva. Förändring måste omfamnas utan tvekan - men endast om förändringen har ett syfte. Meningslös förändring är ett slöseri med tid och resurser.

Ordern påstår att Vlad Tepes, Drakula själv skapade Drakordern efter att Gud förbannade honom med vampyrism. Han skapade ordern i syfte att överkomma sin förbannelse, och bli mäktig återigen. Trots den imponerande berättelsen förkastar många tron på Gud och hans inblandning i ordens skapelse, medans vissa ser drakarnas storslagna upptäckter som bevis att berättelsen är sann. Oavsett vad individens åsikt är om den mytomspunna historien om Drakula är alla medlemmar ense om en och samma sak: Drakula hade rätt. En måste överkomma sina egna svagheter för att själv få makt.

Drakordern hjälper endast de som hjälper sig själva. Om du har ambition nog att själv sträva efter din vision kan ordern hjälpa med kunskap, stöd och uppmuntran. Spelet du får är baserat på dina egna mål och ambitioner. Utan drivkraft och tydliga mål kommer din framgång i ordern att stagnera.

Lancea Sanctum

I den mörka profetens namn, välsignar jag dig.

Smeknamn: Eviga Kyrkan, Det andra ståndet, De helgade
Fördel: Tillgång till disciplinen tebansk trolldom, som låter de invigda utföra abnorma mirakel.

Om Invictus begär makten om de besläktades fysiska tillvaro, så styr definitivt Lancea Sanctum över vampyrernas tro och själ, iallafall enligt dem själv. Namnet kommer från latin och betyder “spjut” samt “skydd” vilket härstammar från legenden om den förste vampyren, som förbannades av gudomligt blod, och nu tvingas vandra natten som den mörke profeten.

I Gravhamn har Lancea Sanctum många medlemmar och de alla delar sann tro och fanatisism. Kovenanten är inte kopplad till någon av de dödliga religionerna men har starka rötter i dem. När din existens har möjligheten att bevaras i årgundraden börjar du ifrågasätta världen och dig själv. Varför är du här? Vad är meningen? Dessa frågor svarar Lancea gärna på.

Självutnämnda vägvisare för vampyrernas ohelighet, de begär din hängivenhet och fastställer de invigdas moral för att de är utvalda av högre makter. De kräver inte politik utan din själ. Samhörigheten i klanen är stark som stål och det finns ingen chans att någon skulle kunna simulera sin ideologi under de skarpa ögonen av de präster och inkvisitörer som styr och ställer i deras magnifika tempel.

Filosofin och den obestrida ideologin i kovenenaten bygger på att alla besläktade skall inse vad de är: rovdjur, och de högsta livsformerna utvalda av kosmos att styra. Dödlig moral har ingen plats här och enbart de invigda är de rätta att styra denna blå planet. De vet att tiden inte är inne att förslava mänskligheten och kuva alla klaner till sig, men de är heller inte falska om att detta är deras ambition. Deras tro byggs på blod och död, men helst väljer de att lösa konflikter utan våld. När alternativet inte ges drar de dock ut på korståg utan minsta skam eller skuldkänslor.

Denna förbannade existens har en mening, det är alla av Lancea medvetna om. De dödliga känner fortfarande universums kärlek, men en besläktad måste hitta sanningen själva, för de är inte vilsna lamm som följer orden av döda profeter. De följer strikta traditioner så länge dessa inte hindrar kovenantens sanna mål: att förlänga natten till det yttersta och stärka de förbannade till den yttersta auktoriteten.

Lancea Sanctum är lika respekterade som de är fruktade, för de bär på stor visdom om vampyrers plats på jorden, men deras fanatisism brinner ibland värre än den hetaste av eldar. De helgade vägleder inte endast, de betvingar.

Predikningarna är i sanning krav.

Lancea Sanctums ord är lag.

Och ve den som sätter sig upp istället för att resonera.


Innehåll Copyright © Masquerade Kalmar 2018. Alla Rättigheter reserverade

Vampire the Requiem © White Wolf Publishing - A Paradox Interactive AB company. All rights reserved.