Metatekniker och tecken

Metakniker är vad vi använder för att skilja mellan den verkliga världen och lajvvärlden, och att representera saker som bara är möjliga i lajv-världen.

Säkerhetsord

Skarp skada

Skarp Skada används som ett sätt att förklara att en skada är på riktigt OFF. När någon har skadat sig på riktigt ska du åkalla sjukvårdares och medlajvares uppmärksanhet genom att ropa "Skarp Skada".

Skarp skada kommer alltid bryta lajvet och kommer alltid efterföljas av någon typ av samling OFF innan lajvet fortgår.

Röd/Cut

Denna metateknik är ett kodord för att totalt bryta lajvet för alla deltagare inom syn- och hörhåll och kanske till och med hela lajvet. Genom att säga “Cut”, “Röd” eller “Rött” signalerar du att någonting såpass allvarligt har hänt så du känner ett behov av att bryta lajvet för att gå OFF. För att använda metatekniken Röd behöver du säga ordet utan att det är i en mening. Om en situation skulle uppstå där du inte klarar av att hantera den inlajv eller om du behöver akut hjälp av dina medspelare OFF så ska detta kodord användas.

CUT/RÖD bryter spelet för alla och kommer alltid efterföljas av någon typ av samling OFF innan lajvet fortgår.

Gul/Brems

Brems och Gul är kodord som används för att signalera att du OFF börjar känna dig obekväm med den riktning som scenen är på väg åt. Om två personer bråkar INlajv och den ene säger “Brems”, “Gul” eller “Gult” så är det upp till den andre att tagga ner på spelet, sänka rösten eller kanske till och med gå därifrån. För att använda metatekniken Gul behöver du säga ordet utan att det är i en mening. Det är inte en teknik som ska användas för att vinna argumentationer INlajv, utan ett verktyg för att säkerställa att alla är bekväma och trygga OFFlajv.

Gul kommer inte bryta spelet.

Grön

Grön används för att signalera att du OFFlajv är bekväm och tycker om den riktning som spelet går i. Grön kan användas både av den mer aggressiva i spelet genom att hen frågar “Är allt grönt?” och det kan användas av en mer passiv person i spelet genom att svara “ja” på frågan eller genom att proklamera att “Jag är grön” eller “Allt är grönt med mig” eller liknande. Grönt är, precis som i trafiken, en signal för att köra på i samma riktning och att kanske också göra spelet ännu mer intensivt. Även du som bevittnar en stark scen kan fråga deltagarna om allt är bra med dem genom att använda dig av Grönt.

Grön kommer inte bryta spelet.

Tecken

OFF-Tecknet

Genom att placera en knuten hand i luften ovanför ditt huvud signalerar du till alla spelare inom synhåll att du har brutit spelet och att din närvaro inte är en del av lajvet. Med andra ord kan det användas om du behöver skynda dig igenom lajvlokalen utanför din karaktär eller om du behöver förklara någonting viktigt OFF för alla i rummet. Denna teknik bryter illusionen och ska således inte användas lättvindigt, men den ska användas varje gång det finns en anledning för dig att bryta spelet.

OFFtecknet bryter lajvet för dig och eventuellt den person du spelar mot för tillfället, men inte för omgivningen.

Osynlighets-tecknet

Genom att lägga upp din ena hand på motsatt axel och hålla upp fingrar signalerar du att du är osynlig. Det är viktigt att det syns att du gör tecknet så att det går att se både framifrån och bakom dig. Om du ser någon som håller upp fingar på sin ena axel ska du således spela på att denna person är som osynlig. Du kommer inte stöta in i henom eller sätta dig i hens knä, men agera som om hens närvaro går dig helt och hållet förbi.

Detta tecken bryter inte spelet.

Tjuvlyssnings-tecknet

Auspex 1

Genom att placera din hand bakom örat på samma sida av kroppen, som om du försöker höra vad någon säger, signalerar du att du använder en kraft för att tjuvlyssna. Om du ser någon annan som gör detta tecken ska du agera som om personen inte över huvud taget är där, och deras karaktär är det inte heller INlajv.

Detta tecken bryter inte spelet.

Språk-tecknet

Genom att hålla uppe en hand där tumme och pekfinger är utsträckta likt ett L signalerar du att du talar ett annat språk. Då din karaktär börjar tala detta andra språk visar du tecknet och talar du om, högt och tydligt vilket språk du talar. "Jag talar nu tyska!", till exempel. Så länge karaktären talar detta andra språk så ska du hålla tecknet uppe. Om du ser någon annan som håller uppe tecknet ska du agera som att du inte förstår vad personen säger. Om din karaktär kan fler språk än svenska och engelska så kan du gå fram till den som talar, hålla upp OFF-tecknet och fråga vilket språk det är som talas. Om din karaktär kan språket kan du förstå, annars har din karaktär ingen aning om vad det är som sägs.

Detta tecken bryter inte spelet.

Övriga metatekniker

Solo

Tekniken är från lajvet Stockholm by Night

Solo är ett kodord som kan användas för att beskriva att en scen är planerad, att den har ett manus eller att den av någon annan anledning inte får avbrytas av andra spelare. Det kan till exempel vara om två spelare har övat in ett häftigt slagsmål som de vill genomföra utan att bli avbrutna, så kan de till exempel säga att “Vi ska slåss Solo!” eller “Kom an då, vågar du ta dig an mig Solo?”. Solo kan med andra ord användas i en mening. Om du som spelare hör att någon använder kodordet Solo så ska du således backa och njuta av föreställningen en stund.

Även andra typer av scener än slagsmål kan behöva göras oavbrutet för att få maximal effekt. Solo ska inte användas för att hindra andra att komma till någons undsättning i en strid, utan är till för planerade scener som av OFF-anledningar blir bäst ostörda. Om ni som spelare vill spela ut en Solo-scen kan det vara bra att be en specifik annan person bryta in efter scenen för att markera för övriga spelare att den planerade scenen är över.

Kodordet Solo bryter inte lajvet.

Ars Armandi

Ars Armandi är en teknik för att spela på fysisk intimitet utan att gå över några gränser. Tekniken kan representera allt från en kram till ett samlag på lajvgolvet men i själva verket rör spelarna inte vid mer än varandras armar. Genom att de involverade spelarna håller en ögonkontakt och rör vid varandras händer och underarmar kan en intim fysisk kontakt spelas på utan att spelarna behöver känna sig obekväma eller tvingas till fysisk kontakt OFF. Då du som spelare som inte är involverad i scenen ser att ars Armandi används bör du spela på att någon form av intim akt sker. Du kan också gå fram off och fråga spelarna som använder tekniken vilken typ av aktivitet de försöker representera.

Denna teknik kommer inte bryta lajvet.


Innehåll Copyright © Masquerade Kalmar 2018. Alla Rättigheter reserverade

Vampire the Requiem © White Wolf Publishing - A Paradox Interactive AB company. All rights reserved.