Meriter

När du skapar en karaktär har du sju poäng att spendera på meriter. För dessa kan du till exempel köpa sju meriter som är värda 1 poäng vardera, eller en merit som är värd 4 poäng och en som är värd 3 poäng, som till exempel Blodstjänare 4 och Holistic Awareness 3. Femte nivån av en merit kostar dubbelt, alltså två av dina sju poäng.

När du köper meriter för XP, däremot, så ser det lite annorlunda ut.

Om meriten du vill köpa endast har en poängnivå så kostar det meritens poängvärde gånger 2. Klubbhoppare, en enpoängsmerit, kostar alltså 1x2=2 poäng. Gunslinger, som är tre poäng, kostar 3x2=6poäng.

Om du vill spendera XP på en merit med flera nivåer, till exempel Flock eller Stridsteknik, så måste du först köpa de lägre nivåerna. Att köpa exempelvis Flock från nivå 1 till nivå 3 kostar med andra ord (1x2)+(2x2)+(3x2)=12xp.

Nästan alla vampyrer har någon poäng i Gamla Pengar och Fristad.

Världsliga Meriter

Blodstjänare 1-3 p

Du har en blodstjänare som är dig trogen och som har varit med dig länge, eller att du har bytt till dig den från någon annan. När du köper den här meriten måste du också beskriva blodstjänaren, och bestämma ett par Färdigheter den är bra på.

1 - Du har en tjänare som skulle klassas som professionell inom det den gör.
2 - Du har en tjänare som skulle klassas som expert inom det den gör.
3 - Du har en tjänare som i princip vet allt om det den gör, och den har hunnit lära sig en disciplin som är antingen in-clan för dig eller en av de tre fysiska, Celerity, Vigor och Resilience.

Flock 1-5p

Flock representerar en grupp människor som du, av en eller annan anledning, har bemästrat att jaga. Det kan vara KKs, personer vars husnycklar du stulit, en grupp med vänner till dig som är kyn eller liknande.

Poäng i flock ökar mängden blod du får inför lajvet. För varje poäng du har i flock singlar vi en slant, vid klave får du en extra blodspoäng till lajvet.

Du kan låna ut hela eller del av din Flock till andra spelare, säg det i så fall inför anmälan till lajvet.

Fristad 1-5p

En fristad är det närmsta vampyren kommer till ett hem. Det är där en gömmer sig för solen, tar sina byten, och spenderar sin fritid. Den representeras av tre separata meriter. Om du vill ha en stor, säker villa som ligger centralt behöver du alltså köpa meriten flera gånger om och placera ut poäng i de olika kategorierna.

Fristad - Storlek (0-5), hur stor din fristad är. 0 är en liten etta, 1 en lägenhet med två rum och kokvrå, 2 är tre till fem rum, 3 är ett mindre hus eller en riktigt stor lägenhet, 4 är ett större hus, 5 är en herrgård.
Fristad - Område (0-3), vart din fristad ligger. 0 är ute i skogen, 1 är i slummen, 2 är i acceptabla områden där gängen håller någorlunda ordning och reda, 3 är i helt okej områden. Högre än så måste man spela sig till för att få tillstånd att bo i.
Fristad - Säkerhet (0-5), hur säkrad din fristad är. Varje poäng ökar svårighetsgraden för att försöka bryta sig in i din fristad med 1.

Fristad kan köpas för xp och dina gratis meritpoäng, men också givetvis för de pengar du får av meriten Pengar. Kontakta spelledningen om du vill göra det.

Gamla Allierade 1-3p

Denna merit låter dig själv konstruera en grupp Allierade enligt influensreglerna
När du köper denna meriten får du skapa en egen grupp individer i Gravhamn, som sedan läggs in i världen och blir en del av den. Genom mellanlajvshandlingar och spel kan dina allierade bli bättre, sämre, eller fruktansvärt arga på dig.

1 - Bara en person, och utan större inflytande. Exempel: En knarklangare, en bilreparatör.
2 - Upp till fem personer, och med lokalt inflytande och kunskap i det de gör. Exempel: En mindre kult, en detektivbyrå, ett mindre gäng.
3 - Upp till 15 personer, och med mycket inflytande och kunskap i det de gör. Exempel: En medelstor kult, ett större gäng, en pub.

Gamla Kontakter 1-3p

Denna merit låter dig själv konstruera en Kontakt enligt influensreglerna

När du köper denna merit får du själva bestämma vem eller vilka dessa är, och dessa läggs sedan till i Gravhamn och blir en del av världen. Genom mellanlajvshandlignar och spel kan dina kontakter bli bättre, sämre eller fruktansvärt arga på dig.

1 - Din kontakt har grundläggande kompetens inom sitt område, och ett kontaktnät som är rimligt för någon som verkar professionellt i det fältet. Den kan vara lite nervös med att berätta hemligheter som den kan råka illa ut för.
2 - Din kontakt är mycket kunnig inom sitt område, och har ett brett kontaktnät i anslutning till sitt fält. Den kan också ge dig viss insider-information utan större bekymmer.
3 - Din kontakt är en veritabel expert inom sitt område, och har nog med inflytande inom sin sfär för att komma undan med att berätta ganska stora hemligheter.

Gamla Pengar 1-5p

Denna merit representerar de pengar och inkomst din karaktär har sedan gammalt. Du kan även tjäna pengar på andra sätt, och din inkomst kan påverkas av dina (och andras!) handlingar. Du kan även köpa denna merit för att via xp få ett skjut till ditt kapital utan att spela dig till det.

1: 10’000 sek i ägodelar, 1’000 sek disponibel inkomst per lajvtillfälle
2: 50’000 sek i ägodelar, 5’000 sek disponibel inkomst per lajvtillfälle
3: 100’000 sek i ägodelar, 20’000 sek disponibel inkomst per lajvtillfälle
4: 5’000’000 sek i ägodelar, 100’000 sek disponibel inkomst per lajvtillfälle
5: 50’000’000 sek i ägodelar, 500’000 sek disponibel inkomst per lajvtillfälle

Grundad Influens 1-3p

Denna merit representerar en organisation som din karaktär har varit med och grundat, skapat, eller på annat sätt har tagit över.

När du köper denna merit får du själv bestämma vad denna organisation gör och vad den går ut på, och du får ha så mycket inflytande över den som du vill, enligt influensreglerna

1 - En minimal organisation, ungefär 2-3 medlemmar. Exempel: en smugglar-ring, en bokklubb, eller en liten webb-shop.
2 - En liten organisation, ungefär 3-10 medlemmar. Exempel: Ett normalstort gäng, en butik, en mindre kult, eller en pub.
3 - En medelstor organisation, ungefär 10-25 medlemmar. Exempel: En ganska rejäl kult. Ett stort gäng. Ett varuhus.

Kändisskap 1-3p

Du är känd bland Kyn. Hur känd du är beror på vad du är känd för och hur många poäng du har i meriten. Du får en bonus i socialisering eller Övertalning baserat på hur mycket poäng du lägger på meriten då du talar med någon som känner igen dig som en kändis.

Nackdel: Om du är känd blir det betydligt svårare för dig att upprätthålla maskeraden och att agera som en kyn. Du blir lättare igenkänd och kommer ha svårare att hålla låg profil.

Mentor 1-4 p

En mentor är en annan, äldre, invigd som av en eller annan anledning vägleder din karaktär. Den kan hjälpa dig att lära sig discipliner, eller städa upp efter dig när du trampar i klaveret.

Tänk på att ingen invigd av någon vidare ställning gör saker gratis, så det finns säkerligen en baktanke, och ju mäktigare mentorn är desto värre är det att vredga den.

Du behöver inte köpa denna merit för att representera din skapare om den ser dig som en ägodel, är död/försvunnen, eller av annan anledning inte aktivt hjälper din karaktär. Om du vill ha en skapare som aktivt ser ut för din karaktärs bästa bör du köpa en nivå på Mentor som passar din skapare.

1- Din mentor är inte särskilt mäktig, men antagligen väl inställd gentemot dig och har en vilja att hjälpa dig så gott den kan. hen har motsvarande status 1.
2 - Din mentor är inte särskilt mycket mäktigare än dig och har ungefär motsvarande meriten Status 2 i ställning. Den är förmodligen yngre än 100 år.
3 - Din mentor är klart starkare än dig och har gott inflytande i Gravhamn, har låst upp många krafter du inte har, och har ungefär motsvarande Status 3.
4 - Din mentor är en mycket mäktig vampyr med brett inflytande i staden. Den kan saker du inte ens kan ana, och har ungefär motsvarande Status 4.

Status 1-2p

Status är din karaktärs ställning i vampyrsamhället och påverkar främst hur NPCer ser på din karaktär. Status kommer i flera olika varianter: Status (Gravhamn), Status (Klan), och Status(Kovenant). Alla karaktärer börjar med ett i status i Gravhamn, sin klan, och sin kovenant. Man kan köpa status även i andra klaner och kovenanter än den man är med i. Det kräver dock väldigt god motivation i din bakgrund!

Mer än två i status måste man spela sig till, och vi kommer inte tillåta köp av för mycket status.

Status 0: Du är inte mer än en lort på golvet.
Status 1: Du är accepterad bland de invigda.
Status 2: Du är respekterad bland de invigda.

Kunskaper

Aktiehandlare 1-5p

Du har erfarenhet inom aktiehandel eller att investera ditt kapital. För varje poäng i den här meriten ökar ditt totala kapital med lika många procent inför varje lajvtillfälle.

Encyklopedisk Kunskap (Kategori) 4p

Du är en sann expert inom ett kunskapsområde och du har encyklopedisk kunskap om ämnet och mycket relaterat. För dig spelar det ingen roll om informationen är användbar eller inte och de flesta händelser som sker dig kan du på ett eller annat sätt koppla till ditt expertområde.

Exeptionellt minne 2p

Ditt minne är nästintill fotografiskt. Du är extremt duktig på att minnas information som namn, telefonnummer, adresser, ansikten och händelser. I stressade situationer kan ditt minne fortfarande svika dig, men om du har möjlighet att tänka efter brukar du minnas mer eller mindre allt du varit med om. Om du var med om en händelse kan du fråga den aktiva Spelledaren om detaljer och information.

Förbjuden kunskap (Kategori) 4p

Förbjuden kunskap representerar kunskap din karaktär har om någonting övernaturligt, och är mycket mer specifikt än ockult. Förbjuden Kunskap låser upp text att läsa på hemsidan som ger dig direkt information om de väsen du studerat, och ger dig kompetens i att utvärdera huruvida någonting är orsakat av den sortens väsen.

De tillåtna kategorierna är: Vampyrer, Jägare, Andeväsen, Hamnskiftare, Magiker, Fefolk.

"Holistic Awareness" 3p

Du har kunskap och talang för alternativmedicin, healing eller huskurer till den milda grad att du kan hjälpa en person att återhämta sig från skador, att tillfriskna från sjukdomar och att läka sår. Du kan inte göra mycket åt åkommor som kräver kirurgiska ingrepp, men du har ett knep för det mesta som går att bota med exempelvis örter, arkupunktur, homeopati eller liknande.

Språk 1-3p

Du kan ett till språk. Hur bra du är på detta språk beror på hur många poäng du har i meriten. 1 poäng innebär att du kan läsa och förstå enkla texter och konversationer. 2 poäng innebär att du kan läsa romaner, skriva språket och ha konversationer. 3 poäng innebär att du mer eller mindre läser, skriver och talar språket flytande och utan mycket till brytning.

För att kunna ytterligare språk behöver du alltså köpa meriten flera gånger om och placera ut poäng baserat på kunskaperna i de aktuella språken.

Alla börjar med Svenska 3, och Engelska 2.

Stuntförare 3p

Förutom att du kan få din bil att göra allt från att drifta, till doughnuts till regelrätta filmstunts, så kan du också göra andra saker med dina händer samtidigt som du manövrerar ditt fordon genom svåra situationer. Din förmåga att göra flera saker samtidigt vid ratten gör att du inte får någon negativ modifikation för att till exempel hantera ett skjutvapen i en biljakt.

Talanger

Dubbelhänt 3p

Du är dubbelhänt och är lika talangfull på att hantera vapen och verktyg i båda händerna. Du får ingen negativ modifikation för att genomföra en handling med fel hand.

Klubbhoppare 1p

Oavsett om du är bekant med staden eller inte, så vet du hur du ska göra för att komma in på exklusiva klubbar och VIP-avdelningar. Du kommer alltid in på nattklubben, puben eller krogen.

Gifttålig 2p

Din kropp förblir relativt opåverkad av gift och kemikalier. Du får en bonus i Uthållighet till att motstå giftiga ämnen.

Nackdel: Denna merit gäller även alkohol och droger. Du har svårt att bli berusad eller hög.

"Gunslinger" 3p

Genom denna merit kan du använda dig av två handhållna skjutvapen samtidigt. Om du inte är dubbelhänt får du fortfarande minusmodifikation på att skjuta med din sekundära hand, men du kan använda båda vapnen samtidigt.

(Nackdel: Om du använder denna merit för att skjuta på två mål samma runda kommer du inte kunna göra en försvarande handling under samma runda. Om du redan har använt en försvarande handling kan du inte använda denna merit för att beskjuta två olika mål.)

Lokalsinne 1p

Du har en förmåga att alltid veta vilken riktning du går i. Du kan till exempel alltid hitta norr och har lätt för att följa dina egna spår tillbaka varifrån du kom.

Mörkerseeende 2p eller 3p

2p: Du är van att vistas i mörker. Du ser inte bättre än vanligt folk, men du är bättre på att använda dina andra sinnen för att kompensera. Det betyder att du inte snubblar eller springer in i saker så länge det finns lite ljus och ljud att röra sig med. Överflödig om man har Auspex.

3p: Du är van att vistas i mörker. I mörker ser du bättre än andra, och så länge det finns lite ljus så kan du se ungefär som 'normalt'. Ger inga fördelar mot övernaturligt mörker eller i totalt mörker. Överflödig om man har Auspex.

Man behöver inte köpa 2-poängs-meriten innan man köper 3-poängs-versionen.

Sinne för fara 2p

När någonting är på väg att hända så kan du känna det på dig. Du har kanske en stark magkänsla som talar om för dig när något eller någon vill dig illa, eller så har du lärt dig att lägga märke till ledtrådar i din omgivning eller i andras beteende. Du får en bonus för att upptäcka när någon tänker överfalla dig.

Snabbläkare 4p

Din förmåga att läka är extraordinär. Du läker skador på hälften av den tid det tar för andra omfamnade.

Sprintare 1-3p

Även om du kanske inte är den mest fysiskt byggda personen, så är du snabb. Snabbare än de allra flesta. Du får bonus i snabbhet baserat på hur mycket poäng du lägger på meriten då du springer och springer snabbare än de som saknar meriten.

Stridsteknik: tex. Boxning/Kung fu/Dubbla vapen 1-5p

Genom denna merit blir du exceptionellt bättre på en viss typ av teknik när det kommer till strid. Du har tränat den här tekniken och eventuellt bemästrat den. Du kommer få bonus baserat på hur mycket poäng du lägger på meriten när du använder tekniken i en strid, samt tillgång till speciella manövrar kopplat till din Fighting Style.


Innehåll Copyright © Masquerade Kalmar 2018. Alla Rättigheter reserverade

Vampire the Requiem © White Wolf Publishing - A Paradox Interactive AB company. All rights reserved.