Information till förmyndigare

Den fiktiva lajvvärld som Gravhamn utspelar sig i är en mörk och dyster värld och i kampanjen kan inslag som skräck, erotik, våld, alkohol, droger, diskriminering och ovårdat språk förekomma.

Bortom spelet så kommer deltagare och arrangörer dock alltid följa Sveriges rikes lagar, Sveroks uppförandekoder och vår förening Masquerade Kalmars stadgar och likabehandlingsplan. De negativa element som kan uppstå i lajvvärlden är just fiktiva och bortom spelet gör arrangörerna allt för att skapa en trygg miljö där vi kan lära känna varandra, ha roligt och utvecklas tillsammans. Vi använder flertalet tekniker och tillvägagångssätt för att skilja på den fiktiva och verkliga världen och för att försäkra oss om deltagarnas trygghet och välmående. Vi har också två trygghetsvärdar vars syfte är att främja tryggheten och säkerheten på evenemangen.

Om du som förmyndare är osäker på om lajvkampanjen Gravhamn är lämplig för ditt barn att delta i får du gärna kontakta oss i Gravhamns spelledning på gravhamn@mklajv.se eller våra trygghetsvärdar på trygg.gravhamn@mklajv.se så kommer vi göra det bästa vi kan för att svara på dina frågor.


Innehåll Copyright © Masquerade Kalmar 2018. Alla Rättigheter reserverade

Vampire the Requiem © White Wolf Publishing - A Paradox Interactive AB company. All rights reserved.