Gloslista

Här nedan följer ett gäng glosor, beskrivning av förkortningar och andra konstiga uttryck som man kan stöta på under lajvet. Både från lajvande generellt, och en som är mer specifik för just Vampire the Requiem.

Allmäna lajvuttryck

Bleed
Ett fenomen där dina och din karaktärs känslor blöder över och in i varandra. Det kan innebära att du har svårt att släppa tankarna på den kommande tentan när du försöker rolla på, elller om du spelat på att din karaktär är sorgsen, kan du kanske ha svårt att släppa de känslorna efter att ha rollat av.

IFF
En beteckning för något som sker lite mittemellan lajvvärlden och den verkliga världen. Att ‘IFFa’ kallas det till exempel om två spelare pratar och kommer överens om vad deras karaktärer gjort, utan att spela ut det in-lajv.

IN-lajv
En beteckning för allt som sker i lajvvärlden, i den fiktiva verklighet vi spelar i och med karaktärerna vi spelar.

Meta- ...
En beteckning för något som existerar i både verkligheten och den fiktiva världen eller som bygger en bro mellan verkligheten och den fiktiva världen vi spelar i. Metaspel är då en person vet om någonting OFF men spelar som om karaktären i den fiktiva världen IN också känner till informationen. Det är förbjudet att medvetet eller ignorant utöva Metaspel. Metateknik är en teknik som kan användas under lajvets gång för att signalera eller representera något som händer antingen INlajv eller OFFlajv. Läs mer under Metatekniker.

NPC
NPC står för Non Player Character och är en karaktär som inte är gestaltad på lajvet. En NPC kan vara skapad av SL eller av en spelare. En NPC kan vara hur viktig eller oviktig som helst och kan vara allt ifrån stadens Monark till en receptionist på ett hotell. Alla invånare i Gravhamn som inte är karaktärer gestaltade på lajvet är NPCer.

OFF-lajv
En beteckning för allt som sker utanför spelet, som sker mellan oss som faktiska personer och i verkligheten.

Regelnarr
En regelnarr är en person som inte är SL men som fortfarande har koll på reglerna för spelet. Regelnarrar kan du fråga om saker som rör regler, XP, förmågor och dylikt, men inte intriger eller världen.

Rolla på /Rolla av
Att gå in i eller ut ur din karaktär, att komma in i karaktärens tankesätt och känslor (Rolla på) och att senare komma ur dem och tillbaka till dig själv.(Rolla av). Det finns tekniker för att göra det, som att lyssna på musik eller att läsa poesi.

SLP
SLP står för Spelledarperson och är en benämning på en karaktär som är skapad av och styrd helt av SL eller med influenser av SL. Skillnaden från en NPC är att en SLP gestaltas på lajvet, men det behöver inte vara en SL själv som gestaltar karaktären.

Spelledare
Spelledare är de som bestämmer allt som har med världen vi lajvar i att göra. Det är spelledningen som skriver världen, som bestämmer regler och som avgör vad som är godkänt och inte godkänt enligt deras vision. Spelledaren har sista ordet när det kommer till världen, karaktärer, regler och dylikt. Det är också spelledaren som kan hjälpa dig att göra en karaktär, som skriver dina intriger och som helt enkelt skapar lajvvärlden. Spelledare förkortas ofta till SL.

Trygghetsvärd
En trygghetsvärd är en person som är utsedd till att finnas där för spelarna och att försäkra deras trygghet och att de är bekväma på lajvet. En trygghetsvärds uppgifter kan vara att medla med SL, att prata ut om svåra scener eller att hantera annat som har med lajvet att göra och som kan kännas jobbigt eller obehagligt.

XP/EXP
XP är en "förkortning" av Experience Points eller Erfarenhetspoäng. Genom att gå på lajven och lösa intriger får du XP som du sedan kan spendera på talanger, förmågor och andra färdigheter för att din karaktär ska utvecklas och bli bättre.

Vampire-uttryck

Amaranth: Akten att sluka en annan invigds själ för att stjäla deras kraft. Kallas även Diablerie. Fruktansvärt tabu och extremt olagligt.

Blodsband: Ett band som bildas då en person dricker blod från en omfamnad. Bandet delas upp i tre nivåer beroende på hur frekvent du druckit av vampyrens blod och ju högre nivå av blodsband du har till individen, desto mer besatt blir du av personen och att vara denne till lags.

Blodstjänare: En människa, Kyn, som genom att ha druckit blod från en omfamnad erhållit ett blodsband, ett magiskt band, med sin mästare.

Disciplin: En vampyrisk förmåga, eller superkraft om en så vill. Det finns massor av olika krafter som gör allt från att karaktären kan prata med andar till att hen är superstark.

Fraktion/Kovenant: En grupp med likasinnade vampyrer som gått samman för att uppnå gemensamma eller individuella mål. Det finns fem fraktioner: Kartralska rörelsen, Invictus, Lancea Sanctum, Ordo Dracul och Blodsekens Cirkel.

Frenesi: Frenesi, eller frenzy, är då en vampyr har blivit såpass utsvulten, arg eller rädd för dess best att ta över. Vampyren förlorar då all typ av självkontroll och instinkten att äta, attackera eller fly tar över fullständigt.

Fristad: Den platsen där vampyren sover om dagen.

Harpya: Skälsord. En vampyr med stort socialt inflytande och som vet, och smått bestämmer, vilka vampyrer som är något att ha.

Invigd/Besläktad/Omfamnad: Vampyrers egna ord för sig själva.

Klan: Ett släkte eller art av vampyrer som alla delar samma grundläggande egenskaper. Det finns fem klaner: Mekhet, Nosferatu, Ventrue, Gangrel och Daeva.

Kyn: Vampyrers ord för människor. Ett äldre ord för barn eller boskap. En Kyn, Flera Kyn.

Primogen: Rådgivare till stadens prins.

Prins: Den vampyr som härskar över en stad. I Gravhamn kallas den Monarken.

Prisci: Klanäldste

Regent: Ägare av en domän, tilldelad av prinsen.

Seneskalk: Prinsens högra hand. Kallas i Gravhamn för Domina.

Sheriff: Upprätthåller lag och ordning åt prinsen.

Slutgiltig död: När en vampyr dör, för andra gången, och slutar vakna om nätterna.

Torpor: En sorts koma eller sömn som drabbar vampyrer som exempelvis svultit, blivit pålade eller som för den delen varit vakna väldigt, väldigt länge. Då en vampyr hamnar i detta tillstånd minskar dess blodpotens, hen glömmer bort discipliner, tappar färdigheter och förlorar attribut.

Vitae: Livskraften som vampyrer behöver för att överleva. Den främsta källan till vitae är blod från levande varelser.


Innehåll Copyright © Masquerade Kalmar 2018. Alla Rättigheter reserverade

Vampire the Requiem © White Wolf Publishing - A Paradox Interactive AB company. All rights reserved.