Vår vision

Ett steampunk-western lajv uppdelat i en barnvänlig del och en 16+ del där man bryter mellan spelen vid klockan 18:00. Barndelen är fokuserat på spel som lämpar sig mer för barn som bandit-action med olika lekar, t.ex. skattletande, olika aktiviteter för barnen. Den varierande mognadsgraden hos barnen ger möjlighet för mer eller mindre avancerade lajvaktiveter. Spelet för tonåringar och vuxna är mer fokuserat på intrig och politik med moment av action. Lajvets innehåll kommer att baseras mycket på de svar ni ger i anmälningsenkäten och om inga barn kommer på lajvet så slopas uppdelningen.

Lajvet kommer vara öppet och inkluderande där vem som helst kan spela vad som helst utan att känna sig limiterad av vem de är utanför spelet. Därför gör kulturena i lajvet ingen skillnad mellan könen; varken för normer, klädsel eller någonting annat. Sexualiteten är också fri i spelvärlden och vi har valt att skapa två religioner som inte exkluderar någon. Verklighetens religon, politik, ismer och normer hör inte hemma i Caglaria.

Med det är inte sagt att världen i A tale of Steam of Iron är någon dans på rosor. Det finns stora orättvisor mellan rika och fattiga och en tydlig klass-struktur finns i de flesta kulturerna i världen. På lajvet kan man också spela en omänsklig automoton. Då står man allra längst ner på stegen där ens enda värde är det arbete man kan utföra.